PaaS������

产品

蓝凌MK数字化工作平台

蓝凌MK数字化工作平台,让中大型组织协同更高效!蓝凌MK集两大PaaS、四类应用于一体,技术架构支持前后端分离、原云生、微服务;支持弹性、高性能、高可用系统部署模式;满足全面信创适配需求。

合作对接

https://www.jnexpert.com/report/detail?id=25
https://www.jnexpert.com/report/detail?id=74
https://www.jnexpert.com/report/detail?id=73